Đời sống sinh viên

Môi trường sinh hoạt có tính đa văn hóa, cùng nhiều trường đại học, cơ sở vật chất, dịch vụ sinh viên, khu cảnh quan đẹp; các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ, giúp sinh viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe và tạo dựng đời sống tinh thần lành mạnh, tươi mới.


LIÊN KẾT