Chương trình đào tạo

Trong quá trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn hướng tới giá trị cốt lõi: chất lượng và hiệu quả; năng động và sáng tạo; hội nhập và phát triển; sức mạnh liên ngành. Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng để đáp ứng những giá trị cốt lõi đó. Cụ thể:

- Chương trình đào tạo thiết kế tương thích với các chương trình đào tạo chất lượng cao ở trong nước và trên thế giới. Chính sự tương thích này giúp cho sinh viên tham gia học những chương trình do nhà trường đào tạo có thể hội nhập với môi trường lao động mang tính quốc tế trong lĩnh vực: kinh tế, quản lý và luật. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của trường được nhiều trường trong nước và trên thế giới công nhận đã giúp cho sinh viên của trường có thể tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, theo học các chương trình liên kết hoặc nâng cao trình độ ở các cơ sở đào tạo khác.

- Chương trình đào tạo phát huy được sự năng động, sáng tạo và hiệu quả của người học. Chương trình đào tạo của Trường có sự kết hợp phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức hàn lâm và kỹ năng mềm. Sinh viên theo học nắm được những vấn đề lý luận hàn lâm. Song song với những vấn đề lý luận, sinh viên có thể thực hành ngay những nội dung được tiếp cận. Những môn học chuyên ngành đã thực sự chú trọng tới kỹ năng của người học như: giải quyết tình huống, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo,…Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật ra trường rất năng động, sáng tạo, làm việc hiệu quả và các đơn vị tuyển dụng không phải đào tạo lại.

- Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính liên ngành. Đây là một thế mạnh của Trường vừa đào tạo kinh tế, quản lý và luật. Chương trình đào tạo trong lĩnh vực kinh tế có sự liên kết với lĩnh vực quản lý; các chương trình đào tạo trong lĩnh vực kinh tế có sự liên thông với nhau. Sinh viên theo học các chương trình trong lĩnh vực kinh tế có thể đăng ký theo học ngành hai. Chính thiết kế mang tính liên ngành này đã giúp cho sinh viên có thể theo học và làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực kinh tế và quản lý sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển, trường triển khai đào tạo song ngành Kinh tế, quản lý với pháp lý. Người học hoàn toàn có thể tiếp cận hai chương trình Kinh tế và Pháp lý trong thời gian ngắn chỉ ở duy nhất một cơ sở đào tạo – Trường Đại học Kinh tế Luật.

Trường Đại học Kinh tế - Luật cam kết cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo có tính toàn diện về kiến thức, kỹ năng và sinh viên đủ bản lĩnh chinh phục các mục tiêu đặt ra trong môi trường lao động năng động hiện nay. Xem thêm các thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo của Trường:

- Đào tạo đại học
+ Chính quy
+ Cử nhân tài năng
+ Chương trình chất lượng cao
+ Chương trình song bằng
+ Văn bằng hai
+ Vừa làm vừa học

- Đào tạo sau đại học
+ Tiến sĩ
+ Thạc sĩ


LIÊN KẾT