Giảng viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật tự hào là đơn vị đào tạo công có đội ngũ giảng viên hùng hậu với trình độ cao, chuyên môn sâu và tâm huyết với nghề. Bạn là sinh viên của Trường, bạn sẽ được các giảng viên ưu tú hướng dẫn và giảng dạy. Đội ngũ giảng viên của Trường hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo tiên tiến mà trường đang triển khai.

- Số lượng giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo của Trường. Số lượng giảng viên cơ hữu của Trường hiện nay là 226 giảng viên (1 GS, 10 PGS, 59 TS, 139 ThS, 17CN). Ngoài ra, Trường còn hợp tác với các giảng viên, chuyên gia ở các Trường Đại học danh tiếng khác và các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp,… về giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên Trường. Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trường đủ đáp ứng cho các chương trình đào tạo của trường: Đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo quốc tế.

- Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giỏi chuyên môn. Giảng viên của Trường được tuyển chọn kỹ lưỡng với yêu cầu giảng viên có trình đội cao, chuyên môn giỏi để giảng dạy chương trình tiên tiến của Trường. Giảng viên của Trường được đào tạo từ các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và các nước trên thế giới. Đội ngũ giảng viên có kết quả học tập, nghiên cứu tốt, có năng lực để giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho sinh viên. Trường Đại học Kinh tế - Luật thành công khi đã thu hút được các giảng viên, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và pháp lý về giảng dạy tại Trường.

- Giảng viên của Trường cận nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới. Với khả năng về ngoại ngữ và sự sáng tạo trong giảng dạy, giảng viên của Trường đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau phù hợp với các ngành học khác nhau, các đối tượng khác nhau và bậc đào tạo khác nhau. Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, bạn sẽ được tiếp cận các phương pháp học tập và nghiên cứu phù hợp để tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất, phát huy khả năng tốt nhất.

- Đội ngũ giảng viên tâm huyết với nghề. Giảng viên của Trường không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng cho công việc giảng dạy. Đội ngũ giảng viên đầu tư nghiêm túc cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Quan trọng hơn hết, bạn là sinh viên của Trường, bạn sẽ nhận được sự giảng dạy tận tình và được truyền niềm đam mê nghiên cứu khoa học từ giảng viên.

Trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật, bạn sẽ được học, được trao đổi và nghiên cứu với những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, chuyên môn giỏi và tâm huyết với nghề. Các giảng viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn về học tập, nghiên cứu và những đề khác trong cuộc sống.


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 264,625